Cơ cấu tổ chức của văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:15/12/2018

Chào ban biên tập, tôi là Ngọc Hưng, hiện đang công tác tại phòng Giáo dục của huyện, là giáo viên chuyển qua công tác trong lĩnh vực này nên có một số thắc mắc tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Cơ cấu tổ chức của văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Điều 6 Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

   - Các phòng: Phòng Hành chính, Phòng Tổng hợp, Phòng Lưu trữ - Thư viện, Phòng Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Bảo vệ, Đội xe, Trạm Y tế;

   Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Xưởng in, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Trung tâm Hội nghị giáo dục và Trung tâm Công nghệ thông tin

   - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn