Cơ cấu tổ chức của vụ thuộc Bộ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/09/2016

Cơ cấu tổ chức của vụ thuộc Bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang học năm nhất ngành Luật. Kỳ này em có học môn Luật hiến pháp. Ban biên tập có thể tư vấn giúp em cơ cấu tổ chức của vụ thuộc Bộ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Mong ban biên tập tư vấn giúp em. Xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của vụ thuộc Bộ được quy định chi tiết tại Điều 18 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ như sau:

   1. Vụ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp hoặc chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của Bộ.

   2. Vụ không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài Khoản. Vụ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản hướng dẫn, giải quyết, thông báo các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ.

   3. Không tổ chức phòng trong vụ. Riêng trường hợp vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn, Bộ trình Chính phủ quyết định số lượng phòng trong vụ tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

   4. Vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

   5. Việc thành lập vụ phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau (trừ các vụ tham mưu về công tác quản trị nội bộ của Bộ):

   a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ;

   b) Có phạm vi, đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực.

   Trên đây là quy định về cơ cấu tổ chức của vụ thuộc Bộ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn