Cơ cấu, tổ chức Hội đồng giám định y khoa cấp Trung ương

Ngày hỏi:04/09/2017

Cơ cấu, tổ chức Hội đồng giám định y khoa cấp Trung ương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Khang. Tôi đang tìm hiểu các quy định về Hội đồng Giám định y khoa các cấp. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, Hội đồng giám định y khoa cấp Trung ương được tổ chức như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Minh Khang (khang*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu, tổ chức Hội đồng giám định y khoa cấp Trung ương được quy định tại Điều 4 Thông tư 52/2016/TT-BYT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Cụ thể là:

   1. Cơ cấu tổ chức, vị trí pháp lý, tư cách pháp nhân của hội đồng GĐYK cấp Trung ương:

   a) Hội đồng GĐYK cấp Trung ương là tổ chức bao gồm những thành viên làm việc kiêm nhiệm, có trình độ chuyên môn về y tế, do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập;

   b) Hội đồng GĐYK cấp Trung ương có con dấu riêng để sử dụng trong việc xác nhận Biên bản GĐYK của Hội đồng GĐYK cấp Trung ương sau mỗi phiên họp của Hội đồng theo thẩm quyền quy định tại Thông tư này. Hội đồng GĐYK cấp Trung ương không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản riêng;

   c) Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng GĐYK cấp Trung ương là 05 (năm) năm, kể từ ngày ký quyết định thành lập. Thành phần tham gia trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng có thể được thay đổi do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

   2. Thành phần Hội đồng GĐYK cấp Trung ương

   a) Thành phần Hội đồng GĐYK Trung ương I gồm có 05 (năm) người, trong đó:

   - Chủ tịch là Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai;

   - 01 Phó Chủ tịch là Lãnh đạo Viện GĐYK, thuộc Bệnh viện Bạch Mai;

   - 01 Ủy viên thường trực là viên chức của Viện GĐYK đã được bổ nhiệm làm GĐV;

   - 02 Ủy viên chuyên môn là GĐV của Hội đồng GĐYK Trung ương I.

   b) Thành phần Hội đồng GĐYK Trung ương II gồm có 05 (năm) người, trong đó:

   - Chủ tịch là Lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng;

   - 01 Phó Chủ tịch là Lãnh đạo Cơ quan thường trực Hội đồng (Phòng hoặc Trung tâm GĐYK, thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng);

   - 01 Ủy viên thường trực là viên chức của Cơ quan thường trực Hội đồng đã được bổ nhiệm làm GĐV.

   - 02 Ủy viên chuyên môn là GĐV của Hội đồng GĐYK Trung ương II.

   c) Thành phần Hội đồng GĐYK Trung ương III gồm có 05 (năm) người, trong đó:

   - Chủ tịch là Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy;

   - 01 Phó Chủ tịch là Lãnh đạo Cơ quan thường trực Hội đồng (Phòng hoặc Trung tâm GĐYK thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy);

   - 01 Ủy viên thường trực là viên chức của Cơ quan thường trực Hội đồng đã được bổ nhiệm làm GĐV;

   - 02 Ủy viên chuyên môn là GĐV của Hội đồng GĐYK Trung ương III.

   Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng GĐYK cấp Trung ương có thể mời GĐV thuộc danh sách GĐV của Hội đồng GĐYK cấp Trung ương đã khám giám định cho đối tượng tham dự phiên họp kết luận của Hội đồng GĐYK và được coi là Ủy viên chuyên môn của Hội đồng GĐYK cấp Trung ương trong phiên họp đó.

   3. Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK cấp Trung ương:

   a) Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK Trung ương I là Viện Giám định y khoa thuộc Bệnh viện Bạch Mai, người làm việc trong Cơ quan thường trực thuộc biên chế của Bệnh viện Bạch Mai và chuyên trách thực hiện công tác GĐYK;

   b) Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK Trung ương II là Phòng hoặc Trung tâm GĐYK thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng, người làm việc trong Cơ quan thường trực thuộc biên chế của Bệnh viện C Đà Nẵng và chuyên trách thực hiện công tác GĐYK;

   c) Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK Trung ương III là Phòng hoặc Trung tâm GĐYK thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, người làm việc trong Cơ quan thường trực thuộc biên chế của Bệnh viện Chợ Rẫy và chuyên trách thực hiện công tác GĐYK.

   Trên đây là nội dung tư vấn về cơ cấu, tổ chức Hội đồng giám định y khoa cấp Trung ương. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 52/2016/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn