Cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:31/03/2018

Cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học công đoàn. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm quy định về tổ chức và hoạt động của một số cơ quan nhà nước. Cho em hỏi, hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có cơ cấu tổ chức ra sao? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các anh chị. Em xin cảm ơn và trân trọng kính chào! Anh Đào (dao***@gmail.com)
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   (ảnh minh họa)
  • Ngày 02/10/2015, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   Theo đó, cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV. Cụ thể như sau:

   a) Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 10 phòng:

   - Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

   - Thanh tra;

   - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

   - Phòng Người có công;

   - Phòng Việc làm - An toàn lao động;

   - Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

   - Phòng Dạy nghề;

   - Phòng (Chi cục) Phòng, chống tệ nạn xã hội;

   - Phòng Bảo trợ xã hội;

   - Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

   Các tổ chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở được thành lập phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

   Trường hợp có số lượng phòng ít hơn số lượng phòng có tên gọi nêu trên (dưới 10 phòng), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh tên gọi và chức năng của phòng, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

   Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong cơ cấu tổ chức có Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thì Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

   Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể, nhưng tối đa không quá 10 phòng (kể cả Chi cục).

   b) Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ của Ban biên tập đối với thắc mắc của bạn về cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Để nắm rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn