Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí

Ngày hỏi:07/12/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí. Anh chị cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Quyết định 148/QĐ-BTTTT năm 2018, quy định cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí như sau:

   1. Lãnh đạo Trung tâm:

   Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

   Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

   2. Tổ chức bộ máy:

   - Phòng Hành chính - Tổng hợp;

   - Phòng Kỹ thuật - Lưu chiểu điện tử;

   - Phòng Hỗ trợ hoạt động báo chí và dịch vụ.

   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng do Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí quyết định.

   3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc xây dựng, trình Cục trưởng quyết định trong tổng số lượng người làm việc được Bộ trưởng giao.

   Trên đây là quy định về cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn