Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Ngày hỏi:14/12/2018

Chào anh chị, theo thông tin tôi được biết Thủ tướng vừa mới ban hành văn bản về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Anh chị cho tôi hỏi Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo của Trung tâm này như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định 44/2018/QĐ-TTg, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định cơ cấu tổ chức và lãnh đạo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia như sau:

   Cơ cấu tổ chức:

   - Ban Nguồn và Phát triển thông tin.

   - Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô.

   - Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường.

   - Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp.

   - Văn phòng Trung tâm.

   Lãnh đạo:

   - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

   Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Trung tâm tối đa không quá 02 người.

   - Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

   - Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tại các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   - Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

   Trên đây là quy định về cơ cấu tổ chức và lãnh đạo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn