Cơ chế kiểm tra, giám sát và thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế?

Ngày hỏi:18/04/2012
Cơ chế kiểm tra, giám sát và thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế? (Công ty TNHH Cargill Việt Nam).

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • (Công văn số 3015 TCT/HTQT ngày 16/9/2004)

   Theo quy định tại điểm 2 mục II Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế thì cơ sở kinh doanh tự xác định số thuế phải nộp, lập và nộp tờ khai cho cơ quan thuế, đồng thời nộp thuế theo số đã kê khai vào Ngân sách Nhà nước. Cơ sở kinh doanh tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc kê khai. Hàng năm, cơ sở kinh doanh không phải thực hiện kê khai quyết toán thuế với cơ quan thuế.

   Theo cơ chế doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế, cơ quan thuế phải tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về chính sách thuế, nhằm giúp cho doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật thuế. Sau đó, cơ quan thuế giám sát sự tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp và tiến hành thanh tra, kiểm tra việc kê khai nộp thuế của cơ sở kinh doanh để đảm bảo cơ sở kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan thuế có thể thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất; kiểm tra, thanh tra từng sắc thuế hoặc kiểm tra thanh tra toàn diện cơ sở kinh doanh, tuỳ theo yêu cầu quản lý hoặc mức độ tuân thủ pháp luật thuế. Việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại doanh nghiệp được thực hiện không quá một lần về cùng một nội dung trong một năm (trừ trường hợp bất thường)


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn