Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng I, sau này có được dùng để nâng hạng không?

Ngày hỏi:23/03/2021

Mình hiện đang là giáo viên tiểu học hạng II cũ. Mình trước có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng I vì nghĩ là có thể nộp vào hạng II. Mà nay theo Thông tư mới thì được xếp vào hạng II mới. Vậy chứng chỉ bồi dưỡng hạng I của mình sau này có dùng được khi nâng lên hạng I không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng I, sau này có được dùng để nâng hạng không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Mục II Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 có quy định như sau:

   ...

   d) Theo quy định tại các Thông tư số 01,02,03,04, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu CDNN giáo viên mầm non hạng II, hạng III, giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng I, hạng II, giáo viên trung học phổ thông hạng I, hạng II quy định tại các Thông tư liên tịch số 20,21,22,23 được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng tương ứng quy định tại các Thông tư số 01,02,03,04.

   Do đó, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông công lập đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng cao hơn hạng hiện giữ thì sẽ được sử dụng trong việc thăng hạng sau này, đồng thời cần bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng hiện giữ (nếu còn thiếu) để được bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định mới.

   Như vậy, đối với chứng chỉ chức danh nghề nghiệp có hạng cao hơn hạng hiện tại mà giáo viên được bổ nhiệm thì giáo viên có thể sử dụng chứng chỉ đó để thăng hạng sau này.

   Do đó, chị có thể sử dụng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I để thăng hạng vào hạng I sau này khi chị đủ điều kiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn