Có được bảo lưu danh hiệu chiến sĩ thi đua để xét tăng lương trước thời hạn?

Ngày hỏi:30/08/2019

Hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành trường hợp không sử dụng danh hiệu chiến sĩ thi đua để xét nâng lương (do năm trước đã được xét nâng lương với lý do này) vậy cho hỏi danh hiệu đó có được bảo lưu để năm sau xét nâng lương không ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT- BNV, có quy định:

   1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

   a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

   Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

   => Căn cứ quy định trên thì việc năm sau bạn có được xét nâng lương trước thời hạn hay không phụ thuộc vào việc bạn có đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn trên hay không (trường hợp pháp luật chưa có sự thay đổi về vấn đề này đến hết năm sau). Còn việc bảo lưu danh hiệu chiến sĩ thi đua để xét nâng lương trước thời hạn cho năm sau hay không, hiện nay chưa có quy định về vấn đề này bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn