Có được biệt phái viên chức mới vào biên chế gần 1 năm hay không?

Ngày hỏi:16/11/2020

Em mới vào biên chế năm 2019, tính đến giờ chưa được 1 năm ạ. Vậy mà nghe nói là trường có quyết định em biệt phái đến đơn vị khác trong thời gian 2 năm. Như vậy có đúng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 36 Luật Viên chức 2010 quy định về việc biệt phái viên chức như sau:

   Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

   Và Khoản 1 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   - Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

   - Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

   Như vậy, có thể thấy việc biệt phái viên chức căn cứ vào nhiệm vụ công việc. Và cũng không có quy định hạn chế việc biệt phái viên chức nếu họ mới được tuyển dụng.

   Do đó trường hợp của bạn mới vào biên chế chưa được 1 năm thì vẫn có thể áp dụng biệt phái dựa vào nhu cầu, nhiệm vụ công việc.

   Ngoài ra, Khoản 4 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định:

   - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

   - Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Như vậy, trước khi quyết định biệt phái, bạn sẽ được gặp gỡ để nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái; bạn có thể đề xuất ý kiến của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo lưu biên chế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn