Có được bổ nhiệm kế toán trưởng đang trong thời gian đợi nhận bằng đại học?

Ngày hỏi:07/08/2019

Tại Điều 3 Thông tư 04/2018/TT-BNV có ghi : Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP: 1.Kế toán trưởng, phụ trách Kế toán phải có các tiêu chuẩn…… 2. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên……. Tôi xin hỏi “ Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên…….” được tính từ khi viên chức có bằng tốt nghiệp đại học hay tính từ khi người đó có quyết định hưởng lương và tham gia BHXH ngạch đại học ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được bổ nhiệm kế toán trưởng đang trong thời gian đợi nhận bằng đại học?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 8 Thông tư 04/2018/TT-BNV quy định:

   1. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

   a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

   b) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;

   c) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

   d) Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu số 01/GXN hoặc thời gian thực tế làm kế toán theo mẫu số 02/GXN ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối với trường hợp bổ nhiệm, bố trí phụ trách kế toán;

   đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này).

   ...

   Như vậy, trong hồ sơ bổ nhiệm các chức danh trên yêu cầu phải có bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm. Do đó, trường hợp anh chị hỏi thì yêu cầu viên chức phải có bằng tốt nghiệp đại học.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn