Có được chứng thực giấy ủy quyền dưới dạng hợp đồng, giao dịch không?

Ngày hỏi:13/05/2020

Giấy ủy quyền ủy ban nhân dân xã có chứng thực dưới dạng hợp đồng giao dịch được không? Áp dụng điều khoản nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định như sau:

   “2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

   b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

   c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

   d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

   3. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.”

   Như vậy, giấy ủy quyền phải được chứng thực dưới dạng hợp đồng, giao dịch nếu việc ủy quyền không thuộc một trong 04 trường hợp sau đây:

   - Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

   - Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

   - Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

   - Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy ủy quyền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn