Có được chuyển đảng chính thức khi công đoàn cơ quan không đồng ý hay không?

Ngày hỏi:04/09/2017

Có được chuyển đảng chính thức khi công đoàn cơ quan không đồng ý hay không? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi Kết nạp Đảng đã được gần 1 năm, sắp tới hạn xét chuyển đảng chính thức. Tuy nhiên, khi tôi xin ý kiến nhận xét của đại diện công đoàn cơ quan nơi tôi làm việc thì công đoàn không đồng ý cho tôi được công nhận đảng viên chính thức. Vậy chi bộ có thể xem xét và quyết định được không? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung thông tin tại đâu? Rất mong Quý chuyên gia dành thời gian tư vấn giúp tôi. Mọi ý kiến tư vấn vui lòng gửi về theo địa chỉ: vinh***@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Thành Vinh.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiện nay, hồ sơ công nhận đảng viên chính thức được quy định tại Mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Cụ thể bao gồm:

   4.1- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

   Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

   4.2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

   Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

   4.3- Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

   Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét về đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

   4.4- Bản nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

   Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

   4.5- Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

   a) Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 của Hướng dẫn này.

   b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

   Như vậy, căn cứ quy định trên, chúng tôi nhận thấy một trong những thành phần bắt buộc của hồ sơ công nhận đảng viên chính thức là bản ý kiến nhận xét của công đoàn nơi làm việc và nếu chưa đủ thành phần hồ sơ thì đảng viên chưa được làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức. Trường hợp có bản ý kiến nhận xét của công đoàn cơ quan tuy nhiên về mặt nội dung, đại diện công đoàn thể hiện ý kiến là không đồng ý cho đảng viên được chuyển đảng chính thức thì chi bộ vẫn tiến hành xem xét tất cả các yếu tố xem đảng viên có đủ tiêu chuẩn để được công nhận là đảng viên chính thức không hay phải tiến hành theo dõi, rèn luyện thêm.

   Trên thực tế, trường hợp công đoàn không đồng ý với việc chuyển đảng chính thức của đảng viên là không nhiều và nếu xảy ra tình huống này thì đảng viên dự bị đó có khả năng sẽ phải tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nhất định rồi mới được xét chuyển đảng chính thức.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về việc chuyển đảng chính thức trong trường hợp công đoàn cơ quan thể hiện ý kiến không đồng ý. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn