có được chuyển sang ngạch mới khi có bằng Đại học ?

Ngày hỏi:11/12/2014

Tôi được tuyển dụng ngày 01/05/2006, ngạch kỹ thuật viên (trung cấp Nông nghiệp). Tháng 7/2011, tôi được điều động và bố trí công việc mới: Văn thư kiêm thủ quỹ. Tháng 12/2013, tôi nhận bằng Đại học kế toán. Hệ số lương hiện hưởng là 2,66 - bậc 5/12 (kể từ ngày 01/11/2014). (Làm việc tại cơ quan hành chính) Vậy cho tôi hỏi: Tôi có được chuyển sang ngạch mới khi có bằng Đại học không? Nếu được thì trình tự, thủ tục như thế nào? và cách tính lại lương như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 29, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức thì việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

   a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

   b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

   c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

   Căn cứ quy định trên, việc nâng ngạch của bà từ ngạch Kỹ thuật viên lên ngạch Chuyên viên (tương đương) phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch do UBND thành phố tổ chức, với điều kiện bà được cơ quan, đơn vị sử dụng bố trí đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với trình độ đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

   Việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên và tương đương được thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị để công chức đủ điều kiện đăng ký dự thi khi thành phố tổ chức thi nâng ngạch công chức.

   Nếu bà đủ điều kiện dự thi nâng ngạch và khi dự thi đạt kết quả kỳ thi theo quy định thì khi được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (tương đương) bà sẽ được xếp lương từ bậc 5, hệ số 2,66 của ngạch Kỹ thuật viên sang bậc 2, hệ số 2,67 của ngạch Chuyên viên (tương đương), thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính từ ngày bổ nhiệm vào ngạch, thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/11/2014 (thời điểm hưởng lương ở ngạch cũ).


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn