có được dùng chứng chỉ văn thư để xét đặc cách?

Ngày hỏi:23/03/2015
Hôm trước cháu hỏi đã được cơ quan chức năng trả lời nhưng còn một ý cháu vẫn chưa thấy trả lời nay cháu hỏi lại như sau: Cháu có bằng kế toán nhưng làm văn thư trong quá trình công tác cháu đã học thêm và có chứng chỉ văn thư vậy cháu có được dùng chứng chỉ văn thư để xét đặc cách không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, quy định xét tuyển đặc cách viên chức đối với các trường hợp sau: “Người có kinh nghiệm trong công tác, hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay được vị trí việc làm cần tuyển”.

   Bạn tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng hợp đồng lao động tại đơn vị được phân công nhiệm vụ là nhân viên văn thư. Công việc được phân công thực hiện không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo. Do vậy, nếu vị trí xét tuyển đặc cách là kế toán trung cấp thì việc xét tuyển đặc cách là không phù hợp với quy định nêu trên.

   Trong trường hợp bạn đã học chứng chỉ nghiệp vụ văn thư, chứng chỉ này ít nhất phải từ đủ 36 tháng trở lên và vị trí xét tuyển đặc cách là nhân viên văn thư thì mới đáp ứng điều kiện xét tuyển đặc cách.

   Do vậy, tùy vị trí xét tuyển đặc cách, yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà bạn xem xét có đáp ứng điều kiện xét tuyển đặc cách do đơn vị sự nghiệp yêu cầu hay không.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn