Có được đứng tên trong tổ chức kinh tế khi đã là giáo viên?

Ngày hỏi:05/04/2015
Kính Chào PGĐT Châu Thành ! Tôi hiện đang là giáo viên tại huyện Châu Thành, nhưng tôi muốn kinh doanh thêm ngoài nhà nước có được không? Cụ thể tôi sẽ mua lại trang web bán hàng trực tuyến http://www.vemaybayanhduong.com/ này kinh doanh về lĩnh vực vé máy bay và tôi sẽ đứng tên trong hội đồng quản trị của công ty này có được không? Vui lòng trả lời và hướng dẫn giúp tôi. Xin trân trọng!

  Nội dung này được Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Tại điểm b khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 qui định một trong các đối tượng bị cấm làm người quản lý doanh nghiệp là: "Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức"

   Theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng 2005 thì không chỉ có cán bộ, công chức bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp, thậm chí đến cả viên chức cũng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức bị cấm "Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".


  Nguồn:

  Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn