Có được làm lại công việc cũ sau khi hết thời hạn biệt phái?

Ngày hỏi:10/01/2019

Hiện tại tôi đang là công chức cấp xã ở địa phương tôi sinh sống. Tuy nhiên tôi được huyện gọi điện hỏi ý kiến đi biệt phái ở huyện. Nếu có quyết định biệt phái mà tôi không chấp hành thì có được không? Tôi muốn hỏi nếu tôi đi biệt phái và hết thời gian biệt phái tôi về cơ quan cũ liệu tôi có được làm lại công việc tôi bây giờ đang đảm nhận không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 thì biệt phái công chức là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

   Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 53 Luật Cán bộ, công chức 2008 có quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn là công chức thì cơ quan đang quản lý trực tiếp căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công việc có thể quyết định biệt phái bạn đến làm việc tại ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (ở đây là lên huyện). Thời hạn biệt phái không quá 03 năm

   Trường hợp bạn nhận được quyết định biệt phái lên huyện thì bạn phải chấp hành quyết định này mà không được từ chối (trừ trường hợp có lý do chính đáng được xơ quan quản lý trực tiếp xem xét và chấp nhận).

   Tại Khoản 5 Điều 53 Luật Cán bộ, công chức 2008 có quy định:

   "Điều 53. Biệt phái công chức

   ...

   5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì sau khi công chức đã hết thời hạn biệt phái theo quyết định biệt phái thì cơ quan quản lý công chức biệt phải có trách nhiệm phải bố trí công việc phù hợp cho công chức biệt phái trở về.

   Do đó: Đối với trường hợp của bạn thì trường hợp sau khi đã hết thời hạn biệt phái về cơ quan cũ, thì trường hợp công việc cũ bạn đang đảm nhiệm vẫn còn trống thì cơ quan có trách nhiệm bố trí bạn trở lại đảm nhận công việc đó.

   Tuy nhiên, trường hợp công việc cũ không còn nữa (đã có người khác đảm nhiệm) thì cơ quan có trách nhiệm bố trí công việc khác phù hợp cho bạn.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn