Có được lý hợp đồng không xác định thời hạn khi hết đợt tập sự không?

Ngày hỏi:09/06/2020

Mình trúng tuyển viên chức - giáo viên thời gian tập sự từ tháng 1/2020. Cho mình hỏi liệu đến tháng 7/2020 có được ký hợp đồng không xác định thời hạn không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 2 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 quy định các trường hợp viên chức ký hợp đồng không xác định thời hạn như sau:

   => Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   - Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

   - Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;

   - Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là viên chức thực tập thì có nghĩa bạn đã ký kết hợp đồng viên chức với nhà trường. Sau khi bạn kết thúc hợp đồng đó nhà trường căn cứ quá trình thực tập của bạn để ký tiếp hợp đồng, nếu tiếp tục ký hợp đồng thì sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn