Có được nâng lương trước hạn khi có quyết định nâng ngạch?

Ngày hỏi:02/07/2015
Bà Phan Thị Yến Lan là giáo viên THCS Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Năm 2011, khi đang hưởng lương ngạch giáo viên THCS chính, mã ngạch 15a.201, bậc 5 hệ số 3,66, bà Lan đỗ kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp. Trong khi chờ quyết định nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp, do đạt thành tích xuất sắc, bà Lan được nâng lương trước thời hạn ở ngạch giáo viên THCS chính, từ bậc 5 hệ số 3,66 lên bậc 6 hệ số 3,99 từ 1/3/2012. Sau đó, bà Lan nhận quyết định nâng ngạch lên ngạch giáo viên trung học cao cấp, mã ngạch 15.112, lương bậc 1 hệ số 4,0 từ 1/1/2012. Mặc dù quyết định nâng ngạch giáo viên có hiệu lực trước quyết định nâng lương trước thời hạn nhưng bà Lan không được hưởng quyền lợi gì từ quyết định nâng lương trước thời hạn. Bà Lan hỏi, trong kỳ nâng lương lên bậc 2 ngạch giáo viên trung học cao cấp, bà có được nâng lương trước thời hạn nếu tiếp tục đạt thành tích xuất sắc không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội trả lời như sau:

   Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phòng chuyên môn thuộc Sở làm việc trực tiếp với các phòng chuyên môn của UBND huyện Quốc Oai về nội dung kiến nghị của bà Phan Thị Yến Lan.

   Kết quả ngày 3/3/2015, Huyện uỷ Quốc Oai đã ban hành Thông báo số 1120-TB/HU về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Lan.

   Ngày 10/3/2015, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành Quyết định 557/QĐ-UBND về việc nâng lương trước thời hạn 6 tháng đối với bà Lan. Những kiến nghị của bà Lan đã được Sở Nội vụ thành phố Hà Nội chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định

   TheoCổng thông tin Điện tử Chính phủ


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn