Có được nâng ngạch từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên chính không?

Ngày hỏi:24/07/2020

Mình có văn bằng chứng chỉ đầy đủ và có đại học từ 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thi thăng hạng và hiện tại mình vẫn giữ ngạch trung cấp. Mình muốn biết mình có thể đăng ký thi kế toán viên chính được không? Muốn đăng ký thi. Thi ở đâu ạ. Thủ tục như thế nào? Mình cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được nâng ngạch từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên chính không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán, cụ thể như sau:

   - Kế toán viên cao cấp Mã số ngạch: 06.029

   - Kế toán viên chính Mã số ngạch: 06.030

   - Kế toán viên Mã số ngạch: 06.031

   - Kế toán viên trung cấp Mã số ngạch: 06.032

   Theo thông tin bạn cung cấp hiện tại bạn đang giữ chức danh ngạch trung cấp (tức là kế toán viên trung cấp)

   Mặt khác, tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định điều kiện nâng ngạch lên chức danh kế toán chính, cụ thể như sau:

   Đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, 4 Điều 6 Thông tư này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

   - Trong thời gian giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực tài chính, kế toán; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu, cụ thể như sau:

   Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo hoặc Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp tham gia xây dựng văn bản mà theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo hoặc Tổ biên tập thì phải có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia xây dựng của người có thẩm quyền.

   Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo hoặc Tổ giúp việc, Tổ biên tập, Tổ biên soạn đề tài, đề án, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt.

   - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý công tác kế toán. Công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính phải đang giữ ngạch kế toán viên và có thời gian giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch kế toán viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng).

   Như vậy bạn đang giữ chức danh kế toán viên trung cấp thì bạn không đủ điều kiện (thời gian giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương) cho nên bạn không được nâng ngạch từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn