Có được tiếp tục nhận trợ cấp thu hút lần đầu theo Nghị định 76

Ngày hỏi:25/10/2019

Tôi công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn từ năm 2007. Ban đầu chúng tôi nhận được phụ cấp thứ hút ban đầu là 4 triệu. Hiện nay vẫn đang công tác tại vùng kính tế đặc biệt khó khăn vậy xin hỏi chúng tôi có được hưởng phụ cấp ban đầu theo nghị định mới không? Kính mong báo tư vấn giúp đỡ

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức công tác tại nơi có điều kiện kinh tế xã đặc biệt khó khăn được quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP (hết hiệu lực) như sau:

   1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

   2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

   3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   => Như vậy, trợ cấp lần đầu chỉ được nhận 1 lần trong suốt thời gian công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

   Theo quy định mới tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/12/2019) thay thế Nghị định trên có nội dung quy định như sau:

   1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   ...

   3. Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   => Theo quy định mới sắp có hiệu lực thì trợ cấp lần đầu cũng chỉ được thực hiện một lần cho cả thời gian công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn