Có được tổ chức họp đảng thường kỳ và chuyên đề cùng lúc không?

Ngày hỏi:12/01/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì có được kết hợp tổ chức họp đảng thường kỳ và chuyên đề cùng một lúc không? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Mục II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018, có quy định:

   Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì cuộc họp thường kỳ của chi bộ đảng và họp chuyên đề không được lồng ghép và thay thế bạn nhé. Nhưng nếu chi bộ có khó khăn trong việc tổ chức thì có thể tổ chức trong cùng 1 buổi nhưng phải tổ chức họp thường kỳ trước và chuyên đề sau hoặc ngược lại nhưng phải tách biệt 2 cuộc họp.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn