Có được ủy quyền lại cho cấp dưới xử lý vi phạm hành chính?

Ngày hỏi:16/08/2019

Trường hợp về xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Khi Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính. Thì Phó Chủ tịch UBND có được ủy quyền lại cho Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện xử lý vi phạm hành chính không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được ủy quyền lại cho cấp dưới xử lý vi phạm hành chính?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:

   Điều 54. Giao quyền xử phạt

   1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 38; ... của Luật này có thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

   2. Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

   3. Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác.

   => Như vậy, theo quy định trên thì cấp trưởng có quyền giao cho cấp phó quyền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng cấp phó không được ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính đó cho người khác. Trường hợp trên nếu Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường là sai quy định.

   Bên cạnh đó, khi cấp trưởng ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó thì cấp phó phải chịu trách nhiệm của mình về việc thực hiện việc ủy quyền đó trước pháp luật và trước cấp trưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn