Có giới hạn số lần nâng lương trước hạn cho viên chức không?

Ngày hỏi:23/03/2019

Tôi là giáo viên công tác tại trường tiểu học nay cũng hơn 03 năm, do có một số vấn đề cần tìm hiểu về nâng lương trước hạn, nên sẵn muốn tìm hiểu để xem có giúp ích gì cho quyền lợi mình không, nên cho tôi hỏi:

- Cần đáp ứng tiêu chuẩn gì để được nâng lương trước hạn?

- Số lần được nâng lương trước hạn đối với viên chức được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • CCPL: Thông tư 08/2013/TT-BNV

   1. Đối tượng và tiêu chuẩn nâng lương trước hạn:

   Để xét nâng lương trước hạn thì điều đầu tiên nên xác định là bạn có thuộc đối tượng được nâng lương hay không, theo như trình bày, thì bạn là giáo viên tiểu học vô biên chế cũng hơn 03 năm, do đó đáp ứng đối tượng tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

   Theo đó, bạn cần đạt đủ 02 tiêu chuẩn để nâng lương trước hạn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này là:

   - Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Đồng thời cần đáp ứng thêm điều kiện nữa là lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

   ** Lưu ý: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   2. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn

   Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

   Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

   => Qua đó, cho thấy mỗi giáo viên không có quy định số lần tối đa nâng lương trước niên hạn, tuy nhiên, có quy định cụ thể là giáo viên cùng ngạch và cùng chức danh thì không được nâng 2 lần liên tiếp khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, mà chỉ được nâng lương trước niên hạn cách quãng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn