Có gọi nhập ngũ công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học không?

Ngày hỏi:22/06/2020

Cho hỏi về tiêu chuẩn gọi đi nhập ngũ, những người chỉ có trình độ văn hóa cấp tiểu học thì có phải đi Nghĩa vụ quân sự không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ 04 tiêu chuẩn sau đây:

   - Lý lịch rõ ràng;

   - Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   - Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

   - Có trình độ văn hóa phù hợp.

   Về tiêu chuẩn trình độ văn hóa được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

   - Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

   - Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

   Như vậy, đối với những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển chọn không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn