Có khai thông tin của em khác cha vào lý lịch đảng không?

Ngày hỏi:13/05/2020

Tôi có 1 người em cùng mẹ khác cha (bố tôi đã mất, mẹ tôi và người cha này đã ly hôn xong), vậy tôi có phải khai người em và bố của người em vào lý lịch đảng của tôi không? Nếu có thì theo văn bản nào? Tôi xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm 1.3.2 Khoản 1.3 Mục 1 Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 quy định nội dung ghi trong lý lịch Đảng như sau:

   ...

   - Anh chị em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của từng người.

   ...

   Mặt khác, tại Nghị quyết 02/HĐTP năm 1990 quy định: Anh ruột, chị ruột, em ruột là anh, chị, em cùng mẹ hoặc cùng cha, nghĩa là một người mẹ sinh bao nhiêu người con thì bấy nhiêu người con đó đều là anh, chị, em ruột của nhau, không phụ thuộc vào việc các con đó là cùng cha hay khác cha. Cũng tương tự như vậy, một người cha sinh ra bao nhiêu con thì bấy nhiêu người con đó đều là anh, chị, em ruột của nhau, không phụ thuộc vào việc các người con đó cùng mẹ hay khác mẹ. Con riêng của vợ và con riêng của chồng thì không phải là anh, chị, em ruột của nhau.

   Như vậy, bạn và người em đó được xem là anh chị em ruột. Cho nên, bạn phải khai thông tin của người em đó vào lý lịch đảng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn