Có phải đóng đảng phí trong thời gian bị đưa ra khỏi đảng do kết luận oan sai?

Ngày hỏi:18/03/2019

Xin chào anh chị, tôi có chút vấn đề cần giải đáp: Chi bộ tôi có trường hợp đảng viên kia bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Tuy nhiên, sau này phát hiện ra hình thức kỷ luật này bị oan sai đảng viên. Chi bộ đã khôi phục quyền của đảng viên này. Tôi có chút thắc mắc là trong thời gian đang viên này bị khai trừ ra khỏi đảng bây giờ quay trở lại sinh hoạt tại chi bộ thì có phải đáng đảng phí trong thời gian bị oan sai không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục 5.3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 như sau:

   "5.3- Thủ tục và cách tính tuổi đảng cho đảng viên

   - Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

   Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khi ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên được khôi phục quyền đảng viên thì tuổi đảng được tính liên tục. Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ số đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng theo mức đóng đảng phí quy định trong thời gian đó."

   Như vậy đối với trường hợp người bị đưa ra khỏi Đảng có kết luận là bị oan sai thì người đó được khôi phục quyền đảng viên, được tính tuổi liên lục. Bên cạnh đó, người này có trách nhiệm truy nộp đủ số đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng theo mức đóng đảng phí quy định trong thời gian đó.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn