Có phải lập biên bản trong quá trình đối thoại giải quyết khuyến nại lần 2?

Ngày hỏi:10/11/2020

Tôi muốn hỏi, theo quy định mới nhất thì có phải lập biên bản ghi lại cuộc tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 28 Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) quy định về tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

   Việc đối thoại được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia (ghi rõ người dự và người vắng mặt; trường hợp người khiếu nại không tham gia đối thoại thì ghi rõ có lý do hoặc không có lý do), nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung đã được thống nhất, nhũng vấn đề còn có ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản đối thoại được thực hiện theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định này.

   Như vậy, việc đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai sẽ được lập bản theo quy định mới nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn