Cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì?

Ngày hỏi:06/10/2016

Cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì? Và điều này được quy định cụ thể ở đâu? Em xin gửi lời chào và chúc sức khoẻ đến các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Anh Thư, 22 tuổi. Em mới đi thực tập tại một công ty đầu tư xây dựng. Trong các tài liệu hợp đồng của cơ quan, em thấy có nhắc đến cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp em về khái niệm nay. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khái niệm cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được quy định cụ thể tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được hiểu là: cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan trực thuộc Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là “Ủy bannhân dân cấp tỉnh”), cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có chương tình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khái niệm cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn