Cơ quan có viên chức đến biệt phái có được họp xử lý kỷ luật không?

Ngày hỏi:03/01/2020

Anh chị cho hỏi: Tôi là viên chức được biệt phái đến 1 cơ quan khác, nhưng đã có hành vi vi phạm. Sau đó cơ quan mà tôi biệt phái đến đã tiến hành họp xem xét xử lý kỷ luật. Vậy cho hỏi, cơ quan này làm vậy có đúngkhông?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định: Đối với viên chức biệt phái, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ xử lý kỷ luật về đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.

   Như vậy, cơ quan được cử biệt phái đến được họp tiến hành xem xét xử lý kỷ luật nhưng không có quyền ra quyết định xử phạt, việc xử phạt này thuộc thẩm quyền của cơ quan cử biệt phái.

   Cho nên, cơ quan bạn đến biệt phái họp xem xét kỷ luật bạn là đúng quy định pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn