Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định biên chế Tòa án, Viện kiểm sát?

Ngày hỏi:15/03/2019

Là sinh viên trường Luật, sắp ra trường, do đó mà tôi khá lo khi hiện nay tình hình biên chế các ngành Tòa án, Viện kiểm sát đang đóng băng. Tôi muốn biết: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định biên chế Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 66 Luật cán bộ công chức 2008 có quy định:

   Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

   Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn:

   - Chủ tịch nước quyết định biên chế công chức của Văn phòng Chủ tịch nước.

   - Chính phủ quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

   - Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban nhân dân các cấp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Biên chế nhà nước
  Tòa án nhân dân
  Viện Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn