Cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ được tạm ứng những khoản nào?

Ngày hỏi:04/04/2019

Tìm hiểu quy định về việc quản lý các nguồn thu chi của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ được tạm ứng những khoản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ được tạm ứng những khoản quy định tại Mục II Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn chưa đủ điều kiện thanh toán;

   - Tạm trích chi bổ sung thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm;

   - Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư chưa đủ điều kiện thanh toán hoặc tạm ứng theo hợp đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn