Cơ quan quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/08/2016

Cơ quan quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có một vướng mắc không biết giải quyết như thế nào, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Cơ quan quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 42/2016/TT-BQP thì cơ quan quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như sau:

   a) Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật về quân sự, quốc phòng; nội dung khác theo quy định của pháp luật.

   b) Cục Tuyên huấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong Quân đội về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

   c) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp thực hiện quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, người lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

   d) Tổ chức pháp chế, cơ quan chính trị, cơ quan được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp chịu trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cấp mình quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

   Cơ quan quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BQP quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn