Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh gồm có mấy thành viên?

Ngày hỏi:18/08/2021

Xin được hỏi, theo quy định mới nhất thì cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh gồm có những thành viên nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 11 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về bộ máy quản lý và điều hành trong đó:

   Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh đặt tại cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai; sử dụng bộ máy của cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai theo hình thức biệt phái hoặc kiêm nhiệm tham gia Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh.

   Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh có Giám đốc, không quá 02 Phó giám đốc. Giám đốc Quỹ được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh có Giám đốc, không quá 02 Phó giám đốc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn