Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày hỏi:30/08/2019

Tôi đang tìm hiểu về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, tôi muốn hỏi văn bản nào quy định về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục B Phần III Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ ban hành kèm Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 thì:

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

   - Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành

   - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

   - Cơ quan đơn vị được phân cấp, ủy quyền

   - Cơ quan có thẩm quyền của Đảng

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn