Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

Ngày hỏi:26/08/2019

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được quy định tại văn bản nào? Nhờ hỗ trợ vấn đề này giúp mình!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục A Phần II Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ ban hành kèm Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 thì:

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan quản lý công chức (Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP). Bao gồm:

   a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;

   b) Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

   c) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;

   d) Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

   đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;

   e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn