Cơ quan thuế có quyền kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Ngày hỏi:28/08/2019

Năm 2003 tôi lên công tác tại một huyện miền núi. Khi lên nhận công tác được lãnh đạo tạo điều kiện cho ở tại khu tập. Để yên tâm ở lại công tác lâu dài nên năm 2004, tôi đã làm đơn xin cấp đất. Khi đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và cán bộ địa chính của Thị trấn đã làm thủ tục, tiến hành đo đạc cấp cho tôi lô đất ở, nơi mà hiện tại tôi đang làm nhà ở (gần 15 năm). Vì khó khăn nên khi đó tôi chưa làm Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). Nay tôi muốn làm giấy Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất nhưng thiếu quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền. Đã nhiều lần đi làm nhưng điều bị trả lại với lý do không làm được.

Vừa qua tôi có làm đơn gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Phòng tiếp dân của huyện để trình bày lý do thì UBND huyện ủy quyền Phòng Hành chính công tổ chức cuộc họp với các phòng tham mưu liên quan và trả trả lời hồ sơ của tôi đủ điều kiện cấp đất. Khi hồ sơ tôi nộp vào một cửa thì đến thời gian cơ quan thuế định giá và cơ quan thuế kiểm tra và trả lui hồ sơ vì thiếu quyết định giao đất.

Cho tôi hỏi: Cơ quan thuế có chức năng kiểm tra hồ sơ hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

   5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc quy định tại Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.”

   Theo đó, Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều này quy định như sau:

   "3. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

   g) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp.

   4. Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

   a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai."

   Theo quy định nêu trên thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện kiểm tra hồ sơ, chứ không phải cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ, cơ quan thuế chỉ có trách nhiệm tiếp nhận số liệu địa chính để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp chứng nhận quyền sử dụng đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT