Cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm gì trong hoạt động quản lý thông tin đối ngoại?

Ngày hỏi:17/02/2017

Cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm gì trong hoạt động quản lý thông tin đối ngoại? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có một thắc mắc trong hoạt động quản lý thông tin đối ngoại mong được các anh chị hỗ trợ giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm gì trong hoạt động quản lý thông tin đối ngoại? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 17 Nghị định 72/2015/NĐ-CP thì trách nhiệm của cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động quản lý thông tin đối ngoại được quy định như sau:

   1. Cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan thường trú báo chí) cung cấp thông tin tình hình nước sở tại vào Việt Nam cho các cơ quan báo chí trực thuộc Chính phủ.

   2. Cơ quan thường trú báo chí thực hiện các nhiệm vụ sau:

   a) Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

   b) Phối hợp, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, báo chí.

   3. Cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam chỉ đạo cơ quan thường trú báo chí của mình cung cấp thông tin và tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao về tình hình hoạt động thông tin đối ngoại của cơ quan thường trú của mình.

   Trách nhiệm của cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động quản lý thông tin đối ngoại được quy định tại Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn