Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc BQP thực hiện thông báo tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Cho hỏi: Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện việc thông báo, xuất bản và phát hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 26 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định việc thực hiện tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng của Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc BQP như sau:

   - In, chuyển giao, hướng dẫn áp dụng TCQS cho các cơ quan, đơn vị trong phạm vi cấp ban hành;

   - Tổng hợp và thông báo TCQS ban hành đến Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn