Cơ sở phân cấp quyền của Chính phủ cho chính quyền địa phương

Ngày hỏi:20/09/2016

Dựa vào đâu để Chính phủ cấp quyền cho địa phương? Việc cấp quyền đó được quy định như thế nào? Em đang làm bài tập về vấn đề này mà không tìm được câu trả lời. Các anh(chị) trong Ban biên tập có thể trả lời giúp em được không? Rất mong nhận được câu trả lời của các anh(chị).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ sở phân cấp quyền của Chính phủ cho chính quyền địa phương được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Chính phủ thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

   Trên cơ sở bảo đảm sự quản lý thống nhất của trung ương, Chính phủ phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định hoặc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn quản lý phù hợp với điều kiện và khả năng của chính quyền địa phương.

   Căn cứ vào năng lực và điều kiện cụ thể của chính quyền địa phương, Chính phủ có thể ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm vụ với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó.

   Trên đây là tư vấn về cơ sở phân cấp quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho chính quyền địa phương. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn