Có thể nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu không?

Ngày hỏi:05/03/2019

Tôi hiện nay đang hưởng lương bậc 7/8, hệ số 6,44 từ ngày 1/9/2016. Đến ngày 1/9/2019, tôi đủ thời hạn nâng bậc lương thường xuyên. Theo quy định, tôi sẽ có thông báo nghỉ hưu vào tháng 6/2019, nghỉ hưu ngày 1/12/2019. Tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì:

   Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

   Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   Theo thông tin Anh/Chị cung cấp thì Anh/Chị đang hưởng lương 7/8, hệ số 6,44 từ ngày 01/9/2016. Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc 7/8, đến ngày 01/9/2019, Anh/Chị sẽ được xét nâng lương bậc 8/8.

   Anh/Chị có thông báo nghỉ hưu vào tháng 06/2019, để nghỉ hưu vào ngày 1/12/2019. Như vậy, trong khoảng thời gian từ khi Anh/Chị có thông báo nghỉ hưu (tháng 6/2019) đến trước ngày nghỉ hưu (1/12/2019), tại các thời điểm tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2019 Anh/Chị còn thiếu từ 3 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/9/2019, thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV: "… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

   Theo đó, Anh/Chị sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu, hưởng lương bậc 8/8, hệ số 6,78, kể từ ngày 1/10/2019, với điều kiện trong thời gian giữ bậc 7/8 Anh/Chị đạt đủ hai tiêu chuẩn sau:

   - Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn