Có ưu tiên cho người có kinh nghiệm khi thi công chức?

Ngày hỏi:30/12/2015

Chào quý sở, cho tôi hỏi đợt tuyển dụng viên chức vào trung tâm y tế Hòa Vang sao không thấy xét tuyển như trong kế hoạch xét tuyển của trung tâm y tế Hòa Vang ( xét ưu tiên kinh nghiệm 9 tháng, 12 thág, ưu tiên hộ khẩu,...)mà cứ ai thi điểm cao là đậu vậy có công bằng cho những nhân viên đã làm việc ngay những ngày đầu bệnh viện thành lập hay không? 

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải đủ các điều kiện sau: “Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm”.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn