Công an thị trấn có thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân hay không?

Ngày hỏi:25/06/2021

Theo quy định hiện hành đối với Công an thị trấn thì có thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 17 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:

   1. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm:

   a) Bộ Công an;

   b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   c) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

   d) Công an xã, phường, thị trấn.

   Như vậy, theo quy định trên hệ thống tổ chức của Công an nhân dân cũng sẽ bao gồm cả công an thị trấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn