Công chức bị kỷ luật hạ bậc lương trong xử lý VPHC khi nào?

Ngày hỏi:14/05/2020

Bạn Quang Đại ở Hồ Chí Minh có thắc mắc là sắp tới công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi vi phạm những quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 26 Nghị định 19/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/7/2020) quy định:

   Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   => Như vậy, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi sử dụng tiền nộp phạt, tiền bán, thanh lý tang vật,... trái quy định sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn