Công chức cấp xã thôi việc do thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ

Ngày hỏi:02/12/2010

Chú của tôi làm trưởng công an xã, đã có 11 năm có biên chế. Nay do chú tôi chưa có bằng tốt nghiệp 12 nên Trưởng công an huyện ra quyết định điều chuyển công tác chú tôi và giao cho UBND xã sắp xếp công việc khác. Tuy nhiên, chính quyền xã cho chú tôi thôi việc và hưởng chế độ một lần, với lý do không bố trí công việc phù hợp. Giải quyết chế độ như vậy đúng hay sai?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Văn Sinh, Công ty Luật TNHH YouMe, Hà Nội tư vấn như sau:

  • “Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội”. Đồng thời, “Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý” (khoản 3 Điều 61).

   - Pháp lệnh Công an xã năm 2008 quy định về tổ chức công an xã:

   “Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) sau khi trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức Trưởng Công an xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó trưởng Công an xã.

   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã theo đề nghị của Trưởng Công an xã quyết định công nhận, miễn nhiệm Công an viên” (khoản 3 Điều 10).

   - Về tiêu chuẩn Trưởng công an xã được quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/09/2009, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã: “Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã phải là người đã học xong chương trình trung học phổ thông trở lên (có bằng tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận đã học hết chương trình trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền cấp); Công an viên phải là người đã tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên” (điểm c khoản 1 Điều 4).

   Như vậy, căn cứ các quy định của Luật cán bộ, công chức, chú của anh khi đang là Trưởng công an xã là công chức cấp xã. Khi đó, việc quản lý công chức cấp xã thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

   Do chú của anh chưa đáp ứng được tiêu chuẩn Trưởng Công an xã (theo quy định tại Điều 4 NĐ số 73/2009) nên bị điều chuyển là có căn cứ. Tuy nhiên, cần lưu ý thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức Trưởng công an xã của Chủ tịch UBND cấp huyện.

   Sau khi chú anh thôi giữ chức Trưởng công an xã thì không còn là công chức cấp xã. Quyền và nghĩa vụ của chú anh theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật cán bộ, công chức: “Cán bộ, công chức cấp xã khi giữ chức vụ được hưởng lương và chế độ bảo hiểm; khi thôi giữ chức vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật được xem xét chuyển thành công chức, trong trường hợp này, được miễn chế độ tập sự và hưởng chế độ, chính sách liên tục”; Và: “Nếu không được chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật; trường hợp là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật”.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn