Công chức có 2 hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào?

Ngày hỏi:01/04/2021

Liên quan đến xử lý kỷ luật công chức vi phạm. Cho hỏi: Công chức có 2 hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công chức có 2 hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có quy định:

   - Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật.

   - Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc;

   - Không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì tại một thời điểm xem xét công chức có 2 hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật với từng hành vi và sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn