Công chức đang mang thai có được xin thôi việc?

Ngày hỏi:15/05/2020

Công chức đang nuôi con nhỏ có được xin thôi việc? Và phải báo trước bao nhiêu ngày?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công chức đang mang thai có được xin thôi việc?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì:

   - Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

   - Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.

   Như vậy, theo quy định này thì công chức đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi nếu có đơn xin thôi việc thì sẽ được xem xét giải quyết.

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn