Công chức lãnh đạo, quản lý từng không hoàn thành nhiệm vụ có được bổ nhiệm lại?

Ngày hỏi:13/08/2021

Công chức lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian 5 năm giữ chức vụ 4 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật hạ bậc lương hiện không trong thời gian thi hành kỷ luật có được bổ nhiệm lại?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 50 Nghị định 138/2020/NĐ-CP có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại công chức giữ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể như sau:

   - Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   - Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại.

   - Cơ quan, tổ chức có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

   - Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

   - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, đối chiếu với trường hợp bạn. Từng không hoàn thành nhiệm vụ và bị hạ bậc lương. Nên theo quan điểm của tôi bạn sẽ không được bổ nhiệm lại chức vụ quản lý, lãnh đạo. Trừ trường hợp hết hạn kỷ luật.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn