Công chức luân chuyển công tác

Ngày hỏi:17/05/2013

Tôi hiện đang công tác tại Huyện ủy, là công chức Nhà nước, được hưởng lương phụ cấp công tác Đảng 30% và công vụ 25% (tổng cộng 55%). Hiện tại cơ quan điều động tôi xuống công tác tăng cường tại một xã theo Quyết định 70/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã. Xã đó thuộc xã nghèo nằm trong Chương trình 30 a, hiện cán bộ công chức được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/NĐ-CP. Vậy, tôi có được hưởng lương cả theo Quyết định 70/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 116 hay không, hay chỉ được nhận 70% phụ cấp ở một bên?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Quy định về phụ cấp thu hút như sau: Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó. Từ quy định trên đối chiếu với mức phụ cấp mà bạn hiện hưởng thì bạn vẫn được hưởng phụ cấp công tác Đảng là 30%, phụ cấp công vụ 25% và hưởng phụ cáp thu hút là 70% khi bạn nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn