Công chức nào chịu trách nhiệm bộ phận một cửa cấp xã?

Ngày hỏi:11/11/2020

Cho em hỏi: Ở cấp xã ai phụ trách làm tại bộ phận một cửa, ở địa phương em có nơi là văn phòng, có nơi lại là tư pháp. Vậy ai sai, ai đúng ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 61/2018/NĐ-CP thì: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được xác định là bộ phận một cửa do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập.

   Người làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 61/2018/NĐ-CP, cụ thể:

   - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, phụ trách;

   - Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là công chức thuộc các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức do, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương.

   Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, phụ trách bộ phận một cửa.

   Ngoài ra, công chức làm việc tại bộ phận một cửa không cố định là vị trí công chức cụ thể nào tại tất cả các địa phương mà sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương. Do đó, có thể tại địa phương này sẽ là công chức ở vị trí này, ở địa phương khác sẽ là công chức đảm nhiệm vị trí khác phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn